Úvod
Produkty

Fakturace V&S++

SQL-Web-Robot

Utils
Podpora

Fakturace V&S++

Galerie sestav
   

Smlouvy
   

Fixní cena

FVS s hlasem

Psion HC-WA
   

FVS v mobilu

Externí Fakturace

SQL-Web-Robot

Borland DB motor
Ceník produktů + Á
KontaktPopis příkazů

 

Příkazy pro

 
Příkaz - proměnná Hodnota Popis  
RequestLive On - OFF Přepne SQL do živého nebo neživého stavu    
Database FVS Jméno databáze SQL-Alias definovaný v BDE  
!Display OFF   Vypne zobrazovací progress SQL  
!Display ON   Zapne zobrazovací progress SQL  
MasterSQL :SQL Script Zdroj SQL Řídícího SQL  
MasterSQL :+SQL Script Hodnota MasterSQL + SQL Script
SQL však může být zapsán bez příkazu MasterSQL a po příkazu master:open se Mastrem stane
 
<> <PROCES> Doplní hodnotu fieldu jména PROCES z MasterSQL nebo CONST  
Master :OPEN
:NEXT
OPEN - Otevře Řídící SQL
NEXT - Nastaví další větu v MASTERSQL a zopakuje příkazy od řádky za MASTER:OPEN pokud není MASTERSQL na konci souboru. (While not master.Eof)
 
Select * from ZDROJ Select * from ZDROJ Vygeneruje tabulku se sloupci vyjmenovanými za select.
SQL spouští příkaz !WWW
PS:Zde v podmínkách můžete použít <fieldname> z Master SQL
 
!WWW _XY (zobrazí)
-XY  (nezobrazí)
Provede vygenerování HTML stránky XY + hlavní menu    
!HTMLHTML _XY (zobrazí)
-XY  (nezobrazí)
Provede vygenerování HTML seznamu odkazů (přezdívek) souborů HTML XY
Lze specifikovat v proměnné HTMLDIRMASK:
Př.:OSA*.HTML + hlavní menu
 
 
HTMLDIRMASK :*.HTML Specifikuje masku (AHA*.HTML) pro příkaz !HTMLHTML  
!HTMLDIRLIST _XY (zobrazí)
-XY  (nezobrazí)
Provede vygenerování HTML seznamu souborů INDEX.HTML v podadresářích + hlavní menu    
HTMLPath :C:\WWW Cesta k hlavnímu adresáři WWW  
HTMLIMAGESDIR :images Specifikuje název adresáře kde jsou obrázky  
HTML :Adresa:Přezdívka Vytvoří - přepne do podadresáře a nastaví přezdívku
PS:jména adresářů pište bez diakritiky
Při hodnotě .. nebo cd.. jde na vyšší úroveň
Při hodnotě \\ nebo root  jde do hlavního adresáře
 
LASTHTML :Adresa:Přezdívka Změní nebo vytvoří aktuální adresář na aktuální úrovni podadresářů  
CONST :JMÉNO=HODNOTAXY Nastaví v proměnné JMÉNO hodnotu HODNOTAXY
Hodnota se automaticky doplní tam kde jméno proměnné dáte do <>
např.:<HODNOTAXY>
 
HTMLHeader :Moje hlavička tabulky Hlavička  
HTMLLISTTD :align="center" Atributy sloupců v HTMLDIRLIST - HTMLHTML  
HTMLTitle :Můj titulek Titulek  
HTMLName :MOJE.HTML Jméno výsledného souboru    
       
HTMLFooter :Text(html) Text v patě tabulky  
HTMLAdd :Text(html) Přidá zdroj na konec  
HTMLMasterAdd :Text(html) Přidá zdroj na úplný konec  
HTMLTOP :Text(html) Přidá zdroj na začátek  
HTMLMasterTOP :Text(html) Přidá zdroj na úplný začátek  
HTMLMIDLE :Text(html) Přidá zdroj před tabulku  
HTMLAdd :+Text(html) Nastaví původní hodnotu + text(html)  
HTMLMasterAdd :+Text(html) Nastaví původní hodnotu + text(html)  
HTMLMIDLE :+Text(html) Nastaví původní hodnotu + text(html)  
HTMLTOP :+Text(html) Nastaví původní hodnotu + text(html)  
HTMLMasterTOP :+Text(html) Nastaví původní hodnotu + text(html)  
       
HTMLInsert      
HTMLInsertHTML      
HTMLInsertPOS      
       
NOANSI(ČERMÁK) (ČERMÁK) Změní hodnotu "ČERMÁK" NA "C~ERMA~K"
Lze také použít v kombinaci NOANSI(<CONSTNAME>neb<FIELDNAME>)
 
HTML :DirName:Alias DirName Určuje kam se vygenerovaná stránka zařadí v rámci struktury Webu
Alias Určuje název, který se zobrazí uživateli
 
HTMLALIAS :Moje přezdívka Přezdívka stránky  
HTMLINDEX :INDEX.HTML Název indexového souboru  
       
LOCALVAR :ON
:OFF
Zapnutí lokálních přepínačů  
LOCALVAROFF :ON
:OFF
Ignoruje přepínače pokud jsou mezi LOCALVAR:ON a LOCALVAR:OFF  
HTMLOnlyTable :ON
:OFF
Zapnutý generuje jenom tabulku bez html zdrojů (body,html,title...)  
HTMLBack :ON
:OFF
Zapnutý generuje tlačítko zpět  
HTMLNext -    
HTMLHome -    
HTMLHomeAlias :GB-SOFT Přezdívka hlavního adresáře  
HTMLCenter :ON
:OFF
Centruje celou stránku  
HTMLBackground :ON
:OFF
Zapne zobrazení podkladu jako obraz  
       
HTMLTABLEWIDTH :95% Zapne šířku tabulky na 95%  
HTMLTABLECUSTOM :Viz html table    
HTMLLISTCUSTOM :Viz html table    
HTMLMENUTABLECUSTOM :Viz html table    
HTMLTO :IE
:EXCEL
:WINWORD
   
*   Oddělovač jednotlivých oblastí multi SQLu