Úvod
Produkty

Fakturace V&S++

SQL-Web-Robot

Utils
Podpora

Fakturace V&S++

Galerie sestav
   

Smlouvy
   

Fixní cena

FVS s hlasem

Psion HC-WA
   

FVS v mobilu

Externí Fakturace

SQL-Web-Robot

Borland DB motor
Ceník produktů + Á
Kontakt

*

Na téma FVS++:
Psion HC-WA
Hlasový výstup
Aktuální verze

*

Verze z (pro) Název(y) Popis  (poznámka) Ukázka Stažení
05.05.2003
(pro VaKy)
FVS++ nyní umožňuje přímý  přístup do centrální nabídky vzorů sestav na internetu pomocí interního enginu od 05.05.2003 Instalace : Stáhněte si novou verzi programu FVS++    
    

 

 
12.6.2002
(pro Příbram)

Doplněné vzory faktur, složenek a inkas o paušální složku ceny
Instalace : po stažení programu a jeho spuštění potvrďte extrakci (do adresáře, ve kterém máte umístěn FVS.EXE c:\gb-soft\win_fvs\faktury). Ukázka sestavy Stažení sestavy
   

 

 
03.5.2002
(pro Příbram)


Přehled počtů vodoměrů ve formátu WEBu z různých pohledů
Instalace : po stažení programu a jeho spuštění potvrďte extrakci (do adresáře, ve kterém máte umístěn FVS.EXE c:\gb-soft\win_fvs).

Po instalaci máte novou volbu v menu SPECIÁL.

Ukázka sestavy Stažení sestavy
   

 

 
08.01.2002
Sestavy
(pro všechny s novým EXE)

Updated

 1. Montážka - výměna VDM
 2. Montážka - výměna VDM - výběr
 3. Montážka - výměna VDM - výběr vše
 4. Montážka - výměna VDM 2

 

Tato oprava řeší posun položek v databázi.
Nová autoinstalační procedura.

Ukázka sestavy

Stažení sestavy

   

 

 
03.12.2001
(pro Příbram)


Přehled odběrných míst, spotřeb, vodoměrů a přípojek ve formátu WEBu
Instalace : po stažení programu a jeho spuštění potvrďte extrakci (do adresáře, ve kterém máte umístěn FVS.EXE c:\gb-soft\win_fvs).

Po instalaci máte novou volbu v menu SPECIÁL.

Export pro MS IE, Exel, Word

Ukázka sestavy Stažení sestavy
   

 

 
04.11.2001

Pro majitele modulu FVS-SMLOUVY:

SMLOUVY ve formátu HTML

Rozšířena možnost o dynamické generování smluv za vodné, stočné, vody srážkové, jiných zdrojů, záloh a odpadních limitů a podobně ve formátu HTML pro snadný formát, tisk, evidenci, publikaci na intranetových / internetových stránkách.

 

Tyto smlouvy lze exportovat na disketu pro banku nebo Vaše šéfy (pokud nevlastníte síť [intranet]).

Export na disketu:
V Microsoft exploreru zadejte uložit jako.. a před název zadejte A:

PS:U diskety je předpokládáno že je prázdná a naformátovaná.

Instalace : po stažení programu a jeho spuštění a potvrzení extrakce (do adresáře, ve kterém máte umístěny data c:\gb-soft\win_fvs\data\smlouvy\vzory)

Export pro MS IE, Exel, Word

Ukázka sestavy Stažení sestavy
   

 

 
14.10.2001

Sestava - rozšířený interaktivní report o počtech odběrných míst.
 1. Vodné a stočné
 2. Stočné a vodné
 3. Vodné
 4. Stočné
 5. Dle druhu

Sestavy jsou určeny pro zjištění aktuálních počtů odběrných míst:

 1. Celkem

 2. Platných

 3. Měřených VDM

 4. Paušálních

Před spuštěním reportu je uživatel dotázán na:
 1. Od období (např.01.01.2000)
 2. Do období (např.01.12.2000)
 3. Od obce
 4. Do obce
 5. Od M3
 6. Do M3
 7. Kategorie
 8. Uložit výsledek na disk (A-Disketa,C,D)

Tyto sestavy lze exportovat na disketu pro banku nebo Vaše šéfy (pokud nevlastníte síť [intranet]).

Export na disketu:
V Microsoft exploreru zadejte uložit jako.. a před název zadejte A:

PS:U diskety je předpokládáno že je prázdná a naformátovaná.

Instalace : po stažení programu a jeho spuštění a potvrzení extrakce (do adresáře, ve kterém máte umístěn FVS.EXE) se v hlavním menu FVS++ v položce speciál objeví volba: Počty odběrů dle kategorií

Export pro MS IE, Exel, Word

Ukázka sestavy

Stažení sestavy

   

 

 
21.05.2001

Sestava - report pohledávek pro banku:
 1. Pohledávky_ke_dni_dle názvu
 2. Pohledávky_ke_dni_dle IČA
 3. Pohledávky_ke_dni_dle splatnosti

Sestavy jsou určeny pro interní saldokonto FVS++, pokud používáte např. saldo CODA nebo BYZNYS není tato sestava funkční z důvodu absence dat pohledávek.

Nově jsou vynechány penalizační faktury a je přidán rozsah splatnosti od-do.

Před spuštěním reportu je uživatel dotázán na:
 1. Datum splatnosti do (např.01.01.2001)
 2. Neuhrazeno > (např. 1000)
 3. Neuhrazeno < (např. -1000)

Tyto sestavy lze exportovat na disketu pro banku nebo Vaše šéfy (pokud nevlastníte síť [intranet]).

Export na disketu:
V Microsoft exploreru zadejte uložit jako.. a před název zadejte A:

PS:U diskety je předpokládáno že je prázdná a naformátovaná.

Instalace : po stažení programu a jeho spuštění a potvrzení extrakce (do adresáře, ve kterém máte umístěn FVS.EXE) se v hlavním menu FVS++ v položce speciál objeví volba: Stav_pohledávek_ke_dni_pro_banku.SQL

Export pro MS IE, Exel, Word

Ukázka sestavy

Stažení sestavy

   

 

 
07.03.2001
(Pro K.H.)

Interaktivní sestavy pohledávek ve třech vnořených úrovních:

1 x obsah
4 x seznam
X x faktury (pohledávky):

 1. Dlužníci nad X Kč k datu X dle názvu
 2. Dlužníci nad X Kč k datu X dle dluhu
 3. Dlužníci nad X Kč k datu X dle počtu
 4. Dlužníci nad X Kč k datu X dle stáří

Sestavy spustíte v adresáři IS_WWW dvojitým kliknutím na souboru INDEX.HTML

Sestavy jsou určeny pro interní saldokonto FVS++, pokud používáte např. saldo CODA nebo BYZNYS není tato sestava funkční z důvodu absence dat pohledávek.

Upozornění : tyto interaktivní sestavy potřebují verzi programu FVS++ z 7.3.2001 (pokud máte starší verzi je třeba ji stáhnout a nainstalovat) .

Interaktivní sestavy pohledávek formou strukturovaného webu:

Před spuštěním reportu je uživatel dotázán na:

 1. Datum splatnosti (např.01.01.2001)
 2. Zařadit při dluhu nad (např. 100000)
 3. Zařadit druh (VF,PF,DF)
 4. Nezařadit účet (12345)
 5. Exportovat na zařízení(A,B,C,D,E,F)

Tyto sestavy lze exportovat na disketu pro Vaše šéfy (pokud nevlastníte síť [intranet]).

PS:U diskety je předpokládáno že je prázdná a naformátovaná.

Instalace : po stažení programu a jeho spuštění a potvrzení extrakce (do adresáře, ve kterém máte umístěn FVS.EXE) se v hlavním menu FVS++ v položce speciál objeví volba Opis dlužníků nad.SQL

Export pro MS IE, Exel, Word

Ukázka sestavy

Stažení sestavy

   

 

 
07.02.2001
(Příbram)

 1. Odběratelé s odběry nad X m3

 

Opis odběratelů za určité období s m3 vodné a stočné + Kč.

Před spuštěním reportu je uživatel dotázán na:

 1. Období od-do
 2. Obec od-do
 3. Zahrnout odběratele s nad x m3

Export pro MS IE, Exel, Word

Ukázka sestavy

Stažení sestavy

   

 

 
30.11.2000
Report-export
(K.H.)
 1. Opis faktur dle adres
 2. Opis faktur dle odběrů
 3. Opis faktur dle odběratele
 4. Opis faktur dle faktur
Opis faktur a adres sloužící pro orientaci vlastní roznášky faktur

Export pro MS IE

Ukázka sestavy

Stažení sestavy

   

 

 
19.11.2000
Report-export
(K.H.)
 1. Export adres z FVS
Export adres z FVS++ do EXCELu, Internet exploreru, WinWordu, Wordu a HTML Ukázka sestavy

Stažení sestavy

   

 

 
18.11.2000
Sestavy
(V.M.)
 1. Montážka - výměna VDM
 2. Montážka - výměna VDM - výběr
 3. Montážka - výměna VDM - výběr (+kopie)
 4. Montážka - výměna VDM - výběr vše
 5. Montážka - výměna VDM 2
Nově upravené sestavy VODOMĚRY s přidanou položkou pečet Ukázka sestavy

Stažení sestavy

©  GB-SOFT 1989-2023 ® GB-SYSTEMs

* Upraveno 02.05.2004 13:09:54